TMMOB 6.CBS Kongresi hazırlıkları kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu ziyaret edildi. Kongre hakkında Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi. Caner GÜNEY tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı, kongrenin amaçlarından bahsedildi. Kurum içerisinde yürütülen projeler hakkında da kurum temsilcilerince bilgi paylaşımında bulunuldu. CBS Kongresinin ilerleme süreci açısından faydalı bir görüşme yapılmış olup Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi ekosisteminde daha çok değer yaratan uygulamalar geliştirilmesi için sektörün tüm paydaşlarının iş birliği içerisinde olması gerekliliği üzerinde mutabık kalındı.

 
TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
MART 2019