İçinde yaşadığımız çağ yeni bir yöne doğru evrilmekte, birçok paradigma değişimi görülmekte ve bunun sonucunda “akıllı” sistemler, dijital ekosistemler, mekansal zeka, ağ toplumu gibi yeni yönelimler ortaya çıkmaktadır. Veri çağı olarak da isimlendirilen 21. yüzyılda Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kavramının önemi her geçen gün daha çok anlaşılmakta ve birbirinden çok farklı uygulama alanlarında gerek kamu gerekse özel sektör tarafından; veri setlerinin oluşturulmasından mekansal modellemeye, modelden mekansal analize, analizden karar verme süreçlerine kadar geniş bir yelpazede etkin olarak kullanılmaktadır.

 

Sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) tarafından yürütülen CBS kongreleri 2007 yılından günümüze Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından CBS kavramının politikalarını, uygulamalarını, teknolojilerini tartışmak ve bu konularda farklı ve yeni düşünceler üretmek amacıyla iki yılda bir düzenlenmektedir. Globalden yerele farklı düzeylerde etkili olan karmaşık problemlerin çözümü, toplumların çağdaş ve kaliteli hizmet beklentilerinin karşılanması gibi konularda temel bir araç olarak kullanılan CBS`nin ulusal vizyonuna yön veren TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongrelerinin altıncısı 23-25 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara`da Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezi`nde düzenlenecektir.

 

TMMOB 6. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi`nin amaçları arasında CBS kavramının toplumla olan etkileşimini yükseltmek, CBS ve benzeri mekansal bilgi ve teknolojileri kullanarak toplumsal, sosyal ve ekonomik değerleri arttırmak, mekansal bilgi/bilişim endüstrisini dikeyde büyütmek ve yatayda genişletmek bulunmaktadır. Sözü edilen amaçların dayanışma kültürü içinde toplumun her kesimi ile birlikte ortaklaşa gerçekleştirilebilmesi için kongrenin teması birlikte işler yapıda çözümler gerektiren “Akıllı” Şehirler ve “Akıllı” Kırsal olarak belirlenmiştir.

 

Mekansal Bilişim endüstrisinin, mekansal zeka topluluğunun ve farklı düzeylerden CBS uygulayıcılarının ortak bir platformda küresel, ulusal ve yerel ölçekteki sorunlara çözüm arayabilmesi ve buna yönelik iş birliklerini kurabilmesi, mekansal veri/bilgi üretiminde ve kullanımındaki yenilikleri takip edebilmesi, farklı tematik alanlarda mekansal bilgiye dayalı iş geliştirme fırsatlarına sahip olabilmesi için CBS, “Akıllı” Şehir ve “Akıllı” Kırsal ile ilgili tüm paydaşların kongreye katılımı ve desteği önem arz etmektedir.

 

Bu kapsamda birbirinden farklı alanlarda çalışan ve geniş bir yelpazede faaliyet gösteren kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, firmaların, girişimlerin, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin, araştırma kurumlarının, vb. kuruluşlar ile ilgili meslek disiplininde öğrenim gören öğrencilerin kongrenin temasına ve odağına uygun olarak ortaya çıkan yeni uygulama alanlarını, kavramları, teknolojik yönelimleri ve yenileşimi (innovation) etkin biçimde sunacakları ve sergileyecekleri bu etkinlik her kesimden katılımcının katkısına açıktır. Sizin de düşüncelerinizi ifade etmek istediğiniz konular ve fırsatlar, esinleneceğiniz farklı kavramlar, etkileşime gireceğiniz yeni insanlar bu etkinlikte mutlaka olacaktır. Kongre kapsamında teknik oturumların yanı sıra kurumların ve firmaların çözümlerini ve teknolojilerini sergileyecekleri fuar alanı, girişimcilerin projelerini sunacakları bir girişim yarışması ve daha fazlası bulunmaktadır. TMMOB 6. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi`ne ilişkin daha ayrıntılı bilgi kongre web sayfasında (https://www.cbskongresi.org) yer almaktadır.

 

Sizleri farklı meslek gruplarıyla sektörel ve/veya sektörler arası iletişim kurup farklı disiplinlerden uzmanlarla fikir alışverişinde bulunabileceğiniz Türkiye`nin tek CBS Kongresi etkinliğinde yaşanabilir şehirlerin bugününü ve yarınını tartışmaya, deneyimleriniz ve vizyonunuzla CBS uygulamalarına ilişkin insan ve çevre odaklı politika geliştirme ve strateji belirlemede bilişsel özgür olarak ortak aklı ve kolektif zekayı oluşturmaya davet ediyoruz.

 

Saygılarımızla.

 

Dr. Öğr. Üyesi Caner GÜNEY

Yürütme Kurulu Başkanı

TMMOB 6. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi

Orhan KASAP

Genel Başkan

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası