19.06.2019 tarihinde TMMOB 6. CBS Kongresi hakkında Harita Genel Müdürü Sayın Tuğgeneral Osman ALP ile genel bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiş olup, Kongre hakkında daha geniş katılımlı ve kapsamlı bir toplantı ile fikir alış verişinde bulunmak adına 03.07.2019 tarihinde kurumdaki tüm ilgili daire başkanlarının ve mühendis teknik personellerin de yer alacağı toplantı planlanmıştı. Bu bağlamda Kongre Yürütme Kurulu ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Orhan KASAP tarafından Harita Genel Müdürlüğü ziyareti gerçekleştirildi. Harita Genel Müdürlüğü Daire Başkanları`nın da yer aldığı ilgili heyet ile gerçekleştirilen toplantıda, CBS Kongresi`nin amaçlarının üzerinde durularak, “Akıllı” Şehir ve “Akıllı” Kırsal Kongre tema`sı hakkında katkı ve görüşler alındı. Veri üretiminin en önemli merkezlerinden olan Harita Genel Müdürlüğü`nün Kongreye dair görüşleri, beklentileri ve önerileri alınarak ziyaret tamamlandı.

Bizleri ağırlayan Harita Genel Müdürlüğü`ne teşekkürlerimizi sunarız.

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
TEMMUZ 2019