TMMOB adına bu yıl 6.sı düzenlenecek olan ve sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından yürütülen CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Kongresi 2019`un Düzenleme Kurulu toplantısı, TMMOB`ye bağlı Odaların temsilcileri, Oda yönetim kurulu ve önceki CBS kongrelerinin yürütme kurulu başkanları başta olmak üzere düzenleme kurulu üyelerinin katılımıyla 16 Mart 2019 Cumartesi günü Ankara HKMO MİSEM (Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi), Haldun Özen Salonu‘nda gerçekleştirildi.

Açılış konuşması HKMO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Öğr. Gör. Taylan ÖCALAN tarafından yapılan Düzenleme Kurulu toplantısında genel bir bilgilendirme yapıldıktan sonra, Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi. Caner GÜNEY tarafından yapılan sunum ile geçmiş kongrelerden alınan birikim ve ışık ile önümüzdeki Kongreye yönelik öneri ve değerlendirmeler aktarıldı. Kongrenin yaklaşık tarihi, sloganı ve teması üzerine ortaya konan alternatifler ele alındı. Katılım sağlayanlardan genel görüş ve öneriler alınarak toplantı sonlandırıldı.

 
TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
MART 2019