Odamız Yürütücülüğünde Ekim ayında gerçekleştirilecek olan TMMOB 6. CBS Kongresi hazırlıkları kapsamında, Kongre Yürütme Kurulu ve HKMO yönetim kurulu tarafından ziyaretlere devam edildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sayın Mehmet Zeki ADLI makamında ziyaret edilerek Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi. Caner GÜNEY tarafından kendilerine kongrenin vizyonu ve amaçları hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Orhan KASAP Harita Mühendisliği mesleği ve diğer ilgili disiplinler bakımından kamu kurumlarında yürütülen projelere dair kongrenin önemine vurgu yaptı. Kurumda yürütülen ve CBS sektörünü doğrudan ilgilendiren projelere dair kongrenin önemi vurgulanarak, Kurum bünyesinde kamuya hizmet veren bilgi sistemleri, harita üretim çalışmaları, CBS projeleri ve pilot çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunulup; özel sektör, kamu kurumları, meslek odaları ve akademi arasındaki iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.  Kongre içeriği hakkında talep ve beklentiler üzerine görüşler alınarak ziyaret tamamlandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sayın Mehmet Zeki ADLI`ya teşekkürlerimizi sunarız.

 
TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
HAZİRAN 2019