TMMOB 6. CBS Kongresi Yürütme Kurulu ve HKMO Yönetim Kurulu tarafından Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Osman ALP makamında ziyaret edildi. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Orhan KASAP Harita Mühendisliği mesleği ve ilgili disiplinler bakımından kamu kurumlarında yürütülen projelere dair kongrenin öneminden bahsetti. Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi. Caner GÜNEY tarafından Kongrenin amaçlarını ve vizyonunu ifade eden bir bilgilendirme yapıldı. Kurumda yürütülen ve CBS sektörünü doğrudan ilgilendiren projelere dair kongrenin önemi vurgulanarak, Kurum bünyesinde kamuya hizmet veren bilgi sistemleri, harita üretim çalışmaları, CBS projeleri ve pilot çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunulup; kamu kurumları, özel sektör, meslek odaları ve akademi arasındaki iş birliğinin önemi üzerinde duruldu. Kongreye dair beklentiler ve öneriler alındıktan sonra önümüzdeki ay içerisinde kurumdaki tüm ilgili daire başkanlarının ve mühendis teknik personellerin de yer alacağı geniş kapsamlı bir toplantı daha yapılması kararlaştırılarak ziyaret tamamlandı.

Bizleri ağırlayan Harita Genel Müdürü Sayın Tuğgeneral Osman ALP`e teşekkürlerimizi sunarız.

 

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
HAZİRAN 2019