TMMOB 6.CBS Kongresi Yürütme Kurulu ve HKMO yönetim kurulu tarafından Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ziyaret edildi. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Sayın İsmail TÜZGEN`e “Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kanunu Tasarısı Taslağı” ve “Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı ile Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı”na ilişkin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Orhan KASAP görüşlerini sundu. Ardından, Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi. Caner GÜNEY tarafından; CBS Genel Müdürü İsmail TÜZGEN, Daire Başkanları ve teknik personellerden oluşan heyete kongrenin vizyonunu, amaçlarını ve kurumdan beklentileri içeren bir sunum yapıldı. Kurumda yürütülen ve CBS sektörünü doğrudan ilgilendiren projelere dair kongrenin önemi vurgulanarak, Kurum bünyesinde kamu kurumlarına hizmet veren bilgi sistemleri, mevzuat çalışmaları, CBS projeleri ve pilot çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunulup; özel sektör, kamu kurumları, meslek odaları ve akademi arasındaki iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.  Kongre içeriği hakkında talep ve beklentiler üzerine görüşler alınarak ziyaret tamamlandı.

Bizleri ağırlayan Sayın İsmail TÜZGEN`e ve tüm kurum çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız.

 

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
HAZİRAN 2019